Ambachtelijke Slager Thijs Kuepers

Ambachtelijke Slager Thijs Kuepers
Ons vlees

Ambachtelijke Slagerij Thijs Kuepers is een slagersbedrijf waar men op ambachtelijke wijze bereide produchten kan kopen. Ons geheim is het gebruik van uitsluitend verse grondstoffen en vaste recepturen, en uiteraad de beste kwaliteit vlees. Door de nauwe samenwerking met leveranciers en veehouders in de directe omgeving, is de herkomst en de door ons gewenste kwaliteit eenvoudig te traceren.
Limousin Regionaal

Rundvlees, wij kopen het rund zelf levend in, vervoeren het naar de slachterij, verwerken het zelf, alles in eigen beheer.

Stichting Limousin Regionaal ziet erop toe, dat de aangesloten limousin-bedrijven speciale aandacht besteden aan de natuurlijke voeding en de gezondheid van hun limousin-runderen. Dit vraagt om een zorgvuldige bedrijfsvoering en alle runderen zijn gegarandeerd 100 % antibiotica vrij.

Antibioticavrij vlees

Het IKB-KCR certificaat staat voor een extra onafhankelijke controle met het oog op de voedselveiligheid. Limousin Reginaal staat garant voor productie in de natuurlijke kudde. De kalfjes groeien op in de groep bij de moeder, die haar kalf zelf zoogt. Alle kuddes zijn voorzien van een stier waardoor er een natuurlijke harmonie ontstaat tussen de dieren.  De aangesloten limousin-bedrijven hebben bewust gekozen voor limousins, vanwege de sterke gezondheid en de goede moedereigenschappen van dit ras.

Dit zijn natuurlijke eigenschappen, die ze zeer geschikt maken om met natuurbegrazing en  smakelijk en superieur vlees te produceren. Het merk Limousin Regionaal geeft dus de garantie van een veilig en lekker stukje rundvlees dat bovendien 100% antibioticavrij is.


Natuurbeheer

De aangesloten limousin-bedrijven dragen tevens bij aan het natuurbeheer, dat vooral in samenwerking met Staatsbosbeheer en natuurmonumenten door deze bedrijven wordt georganiseerd. Het belangrijkste voorbeeld is het  begrazingsbeheer van de Krang in Weert en de Kievit in Nederweert.

De 900 runderen die de deelnemende bedrijven samen hebben, begrazen zo’n 850 hectare natuurweide . En 100 % van de voeding voor de dieren, komt dus uit de regio. Bovendien is Limousin Regionaal met deze wijze van begrazing behulpzaam in het vergroten van de biologische diversiteit van haar natuurterreinen. Daarnaast is de foodprint en milieubelasting tot een minimum beperkt sterker nog door deze natuurbegrazing en opwekking van duurzame energie is dit het duurzaamste vlees wat er is.

Zie ook limousin-regionaal.nl.

Bron: Limousin Regionaal
Gildehoen bewust beter!

Een nieuwe manier van grootbrengen. Het gildehoenconcept is gericht op het DIERENWELZIJN. Door minder dieren in de stallen onder te brengen van een langzamer groeiend ras blijkt er veel minder antibiotica nodig te zijn om de dieren groot te krijgen. Plezierig voor de dieren, prettiger werken voor de houder en gezonder voor de consument. Het Gildehoenconcept is een grote stap op weg naar bewuster,  diervriendelijker en betaalbaar kipproduct.

Smaak

Doordat deze kippen natuurlijker opgroeien met zo min mogelijk toevoegingen. Is de smaak ouderwets lekker. Bij de smaaktest waren de reacties lovend. Kip zoals kip hoort te smaken. Echte kip met de volle smaak uit grootmoederstijd. Het proberen waard.


Dierenwelzijn

De kippen hebben een normaal dag-nachtritme. Krijgen 100% plantaardig voer met veel graan. Er is ruimte om te scharrelen, stro en graan op de grond dragen bij aan een natuurlijke omgeving en stimuleren het natuurlijke gedrag van de hoenders. Voer en water is 24 uur per dag beschikbaar voor de dieren.


Laag antibiotica gebruik

De gildehoen heeft uitstekende genen, hij is afkomstig van het sterke Hubbard-ras. Doordat deze kippen meer ruimte en tijd krijgen om op te groeien zijn ze veel minder gevoelig voor gezondheidsproblemen. De eerste groepen waren helemaal antibioticavrij, veel belovend dus voor een bewuste beter leven voor mens en dier.

Zie ook www.gildehoen.com.

Bron: GildehoenKalkoen

Kalkoen vlees hebben wij op locatie in Nederweert Eind, en wordt geslacht op locatie.
Varkensvlees van Ons Boerenerf


Kringloopdenken is de basis voor een duurzame bedrijfsvoering op ons vleesvarkensbedrijf. Duurzaam omdat voedselverspilling wordt tegengegaan door hoogwaardige restproducten zoals gebakken friet en brood aan de varkens te voeren. Ook duurzaam omdat de mineralen in de varkensmest worden gebruikt om de bodemvruchtbaarheid optimaal te houden. Daarnaast bevorderen de meest moderne technieken een laag energieverbruik binnen het bedrijf. Dit alles en meer om een kwalitatief en lekker stukje varkensvlees te produceren.

Voor meer informatie: www.onsboerenerf.com

Het transport van de boerderij naar het slachthuis

Deze etappe is van het grootste belang want het kan invloed hebben op de malsheid van het vlees.

Dit gebeurt dan ook in eigen beheer, iedere maandagmorgen laden wij onze varkens op om naar de slachterij te brengen. Dit gebeurt in alle rust zodat de varkens zonder stres aankomen op het slachthuis, en dit komt de kwaliteit van het vlees ten goede.


In het slachthuis

Het lossen gebeurt in alle rust en de varkens worden naar boxen geleid die uitsluitend aan hen zijn voorbehouden.
Om het dier in staat te stellen zich te ontspannen voor het slachten, wordt een lauwe waternevel verspreid en laat men het dier minstens 10 uren rusten.

Al deze voorzorgen zullen er voor zorgen dat het slachten op een schone, snelle en pijnloze manier zal verlopen.
Huisslachting

Als Ambachtelijke slager kunnen wij ook voor huisslachting zorgen en deze diepvries klaar maken. Wij slachten niet in ons bedrijf maar besteden dit uit aan een EG erkende slachterij. Met ons eigen veewagen halen wij uw dieren bij u op. Op maandag worden de dieren geslacht die wij nodig hebben voor onze slagerij. Wij hebben dan ook ruimte om de dieren voor derden te slachten.


Hoe gaan wij te werk

Op maandag halen wij dieren bij u op, en brengen deze in alle rust naar het slachthuis. Wij voorkomen zoveel mogelijk stres zodat dit de uiteindelijke kwaliteit ten goede. De VWA-dierenarts verricht de levende keuring. De geslachte keuring wordt gedaan door de KDS, ook op de slachtdag. Bij het slachten blijft de identificatie aan het dier met een natuurlijke hechting, zodat uw eigen dier altijd terug te vinden is. Op dinsdag morgen halen wij met ons eigen transport de karkassen op van het slachthuis.


Na het slachten

Het karkas kan ook in zijn geheel weer worden opgehaald/bezorgd. Wanneer wij de karkassen diepvries klaar maken, zal er overlegd worden op welke dag dit voor u het beste uitkomt. Als het u in meerdere porties wilt, dan is dat geen probleem. Wij houden soort bij soort, en zetten desgewenst de bereidingswijze en de bereidingstijd op de soorten vlees. Erg handig als u het weer uit de diepvries haalt!